DOŠWICH-SILVESTROVSKÝ TURNAJ

Silvestrovský turnaj, tak florbalový klub FBC DOŠWICH Milevsko přejmenoval svou tradiční akci Florbalové vánoce. A, že nešlo jen o změnu názvu se mohla přesvědčit v pátek 29.12. velmi slušně zaplněná milevská sportovní hala. Nezměnil se jenom název celé oblíbené akce, ale i vlastní koncept.

Klub vyhlásil tento turnaj jako otevřený a tak týmy se skládali ze členů i nečlenů. Každý tým musel mít zastoupení všech kategorií, dále musel mít ve svém středu nečlena klubu a minimálně jednu zástupkyni něžného pohlaví. Navíc celý tým nesměl být mladší něž 135 let. K velkému údivu všech organizátorů se do turnaje přihlásilo třináct týmů což bylo vysoce příjemné zjištění. Po úvodním zápisu týmů, rozdělení jednotlivých hráčů do týmů následovalo rozlosování do skupin a turnaj se mohl rozjet na plné obrátky. Hrálo se na tři hřiště dle florbalových pravidel , systémem 3+1. Boje v základních skupinách byly velmi napínavé a díky zapojení všech věkových kategorií i krásné. Turnaj měl spád a zápas střídal zápas, postupně se rýsovali adepti na postup do semifinále. Nakonec skupiny našli své vítěze a společně s druhými mužstvy ze skupiny utvořili semifinálové dvojice. Tyto boje o finále se ještě uskutečnili před slavnostním reportem za rok 2017.

A právě po 18 hodině začal hlavní program, kde klub zrekapituloval veškerou svoji činnost během roku 2017. Na úvod předseda klubu referoval o současném stavu počtu členů, kategorií, družstev a trenérů. Po té poděkoval všem sponzorům a lehce se dotkl finančního hospodaření klubu. V následující pasáži se všichni zúčastnění dozvěděli o pořádání a účasti na turnajích. Byli vyzdvihnuty účasti našich hráčů na Prague games a pořádání DRAGON CUPu. V následujících krátkých videoprojekcích jsme nakoukli na soustředění na Štědroníně a pořádání příměstského tábora DOŠWIHÁČEK 2017,který má stále větší oblibu. V další kapitole jsme poreferovali o neustálém vzdělávání trenérů a to jak návštěvou šéftrenérů mládeže se superligových týmů tak přímou spoluprací s některými z těchto klubů. Krátká zastávka byla i u projektu Zdraví a správný pohyb, který náš klub spustil v roce 2017. Samostatným bodem byla prezentace klubu, kde jsme vyzdvihli nový web,dále FB, Instagram a další media ,kde se náš klub prezentuje. Součástí prezentace byly i účasti na akcích Mejdan pro faunu a Bartolomějské posvícení. Na závěr se předseda klubu ještě zastavil u velmi důležité části činnosti klubu a to jsou mimo sportovní aktivity kam především patří účast na Milevských maškarách, Pohádkovém lese a dalších akcích v našem regionu.

Po této prezentaci došlo k představení všech členů klubu a to po jednotlivých kategoriích. Kluci a holky nastupovali před roztleskané hlediště a všichni si vyslechli krátké komentáře k jednotlivým kategoriím. Svou premiéru si odbyli i týmy děvčat, včetně nově se tvořícího týmu našich dam pod názvem Pozdní výběr. Na závěr představení nastoupili všichni trenéři, kteří sklidili největší aplaus za všechnu svoji práci, kterou po celý rok odvádějí pro hráče i klub ve svém volném čase.

V poslední třetině celého programu se odehráli zápasy o první a třetí místo a tímto se velmi povedený turnaj uzavřel. Ve finálovém zápase se hrál už velmi pěkný florbal . Je třeba , ale říct že o výsledky v tomto turnaji vůbec nešlo. Důležité bylo , že si ho všichni maximálně užili a navzájem se poznali.

V samotném závěru si všichni připili na nový rok a slíbili si, že v takto krásném prostředí a slibně se rozvíjejícím klubu se budou rádi vítat i v roce 2018.

 

Fotky z turnaje  https://www.flickr.com/photos/doswich/albums/72157689070001332