Klubové projekty v době koronavirové pauzy

Sezona 2019/2020 nám bohužel předčasně skončila v době, kdy každá soutěž mířila do finiše. Náš klub, ale ani v tomto nelichotivém období nelení a připravil pro klubové hráče, ale i pro širokou veřejnost dva zajímavé projekty. Více se o nich rozpovídal manažer klubu Jaromír Hrůza.

„ Když nastalo uzavření sportovišť a znemožnění společných tréninků díky vládním koro-opatřením, jejichž správnost, styl a podobu nechám na každém z vás, jsme byli nuceni reagovat na nastalou situaci, protože poskytovaný servis a komfort členů klubu je vždy na prvním místě. Během dvou dní jsme po boku i ostatních klubů a sportovců vytvořili projekt „Makej i doma“ s vlastními videi pro domácí cvičení a následně vlastní klubovou challenge.

PROJEKT „MAKEJ I DOMA“ kdykoliv 

V rychlé reakci jsme vytvořili speciální nový projekt „MAKEJ I DOMA“, který je jakousi doprovodnou baterií, kde pomocí vlastních pořízených klubových videí vedeme nejen členy ale i ostatní k pravidelnému cvičení na florbalové dovednosti a posílení těla. Projekt jsme spustili na webu pro celou veřejnost a získal si oblíbence nejen z řad členů klubů, ale uznání dostal i od odborníků, kterým se díky sociálním sítím dostal do hledáčku. Cvičení jsou velmi pestrá a snažili jsme se, aby byly co nejvíce komplexní. Nyní přišla doba zvolňování a my na ní prozatím reagujeme přerušením přidávání nových videí. Neznamená to ale, že by samotný projekt skončil. Záměrem celého projektu je, aby byl inspiraci kdykoliv a pro kohokoliv bez ohledu na dobu, opatření a další omezení. Projekt získal stálé místo na našem webu, kde pod záložkou (https://www.doswich.cz/makej-i-doma-2/) najdete všech 28 uplynulých dní, během kterých jsme pečlivě a svědomitě tvořili jednotlivá cvičení. Při troše volného času si je může kdokoliv rozkliknout a zlepšovat se v domácích podmínkách mimo klasické tréninky.

TÝMOVÁ CHALLENGE JE U KONCE

Druhým klubovým počinem během stavu nouze byla velká týmová challenge, kterou jsme spustili na pozadí stránek speciálně pro naše členy, protože jsme chtěli, aby dostali něco navíc a mohli z toho těžit i nadále. Jednalo se o pěti týdenní soutěž každodenních výzev, které byly pestrého zaměření od sportu, přes výživu, psychologii až po celkový zdravý životní styl. Soutěž obnášela každodenní péči správců, kteří soutěž pravidelně vyhodnocovali a vytvářeli. Celé hry se zúčastnilo 63 našich členů, kteří svědomitě plnili přichystané úkoly. Cílem úkolů nebylo pouze splnění samotného úkolu, ale především zamyšlení a jakási „výchova“ sportovce. Účastníci tedy například sestavovali vlastní jídelníčky, které je nutily k pozastavení se nad stravou před, během a po sportovním výkonu (zápase, turnaji či tréninku), protože zdraví máme jen jedno a strava je právě jeden ze zásadních faktorů, které zdraví a psychiku člověka ovlivňují. Chtěl bych všem soutěžícím moc poděkovat, protože to, jak se výzev zhostili, bylo leckdy až obdivuhodné. Navíc celá challenge pomohla díky společné skupině na sociální síti ke vzdálenému sblížení a většímu utužení party. Ještě jednou díky všem za to, jak se k celé mimořádné době postavili, moc si vážím přístupu každého. “

Jaromír Hrůza manažer klubu