Sportovní prohlídky

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu , vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak ČFbU povinna kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže.

Dle stanov našeho klubu se každý aktivní hráč musí podrobit sportovní prohlídce u svého lékaře a každý sudý letopočet (t.j. 2018, 2020, 2022 …)  u tělovýchovného lékaře. K prohlídce si přineste vyplněný formulář – ke stažení zde

Co je obsahem lékařské prohlídky

Obsahem každé lékařské prohlídky (vstupní i pravidelné) musí být tzv. “základní vyšetření“:
a) rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí;
b) sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována;
c) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaném onemocnění a užívaných léčivých přípravků s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována;
d) komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována;
e) rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově.

Vstupní lékařská prohlídka pro výkonnostního sportovce vedle základního vyšetření dále obsahuje:
a) zjištění základní antropometrie;
b) standardní klidové elektrokardiografické vyšetření (měření EKG);
c) laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku.

Pravidelná lékařská prohlídka obsahuje vedle základního vyšetření laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku.

Lékař a formulář

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v § 51, odst. 3 pism. b), pak stanoví, že zdravotní způsobilost k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel nebo poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství. V souladu s § 42 odst. 1 písm. b) a odst. 2 tohoto zákona je tímto poskytovatel (lékař) v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Více informací můžete nalézt v článku lékařského časopisu Pediatr v praxi (odkaz zde).
Pro lékařský posudek není zákonem předepsaný žádný konkrétní formulář. Lékaři postupně v praxi vytvořili formulář, který naleznete vedle článku. ČFbU doporučuje používat u lékařů právě tyto žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti. Akceptovány budou i jiné podoby formuláře, ze kterých bude jasně patrné, o jaký typ prohlídky se jednalo (výkonnostní/vrcholová, vstupní/pravidelná) a že se jednalo o prohlídku pro sportovní disciplínu florbal.

Níže jsou uvedeny adresy na nejbližší tělovýchovné lékaře.

Lékař: MUDr. Eva Kolomazníková

Nemocnice Tábor přízemí budova C – rehabilitace ; pavilon interních oborů

Kpt. Jaroše 2000, Tábor

tel: 381 607 101

https://www.nemta.cz/ambulance/telovychovne-lekarstvi/

Po-Pá 6:30 – 12:00; 13:00 – 15:00 objednací doba může být až 3 měsíce, proto je nutné se objednat s předstihem

Lékař: MUDr. Miroslav Schätz

Nemocnice Příbram – AREÁL II.

Podbrdská 269, 261 95 Příbram V

tel: 318 641 380 (318 654 480)

http://www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/detske-oddeleni/72-ambulance

Středa 8:00-12:00 a 12:30-15:30″]

Lékař: MUDr. Jiří Tuháček

Zdravotní středisko Mír Strakonice

Spojařů 1252; 386 01 Strakonice

tel: 383 333 961

Po 7:00-12:00 a 13:00-18:00; Út-Pá 7:00-12:00

[stm_contact_info image_size=“240×300″ title=“Lékař: MUDr. Ivana Prollová“ subtitle=“EUC Klinika Č. Budějovice“ address=“Matice školské 17, Č. Budějovice“ phone=“387 730 289″ image=“3824″ url=“https://www.eucklinika.cz/ceskebudejovice/nase-oddeleni/lekari-v-zarizeni/ivana-prollova“ schedule=“Po, Út, Čt 7:30-15:00; St 12:00-18:00; Pá 7:30-12:00″]

[stm_contact_info image_size=“240×300″ title=“Lékař: MUDr. Milada Nováková“ subtitle=“Samostatná ordinace“ address=“Budovcova 10, Č. Budějovice“ phone=“386 353 952″ schedule=“Po, St, Čt 8:00-11:30 a 12:30-14:00; Út 12:00-16:00; Pá 8:00-12:00″ image=“3824″ email=“drmilada.novakova@gmail.com“ url=“www.jsemlekar.cz/28899/“]