Program podpory ČF. Jsme mezi dvacítkou nejlepších klubů u nás!

Parádní úspěch zaznamenal náš klub v posledních týdnech i mimo mantinely. V rámci programu Českého florbalu s názvem „Komplexní rozvoj oddílu a florbalu“ se náš klub umístil v hodnocení všech aspektů na skvělém devatenáctém místě!

Český florbal již několik let systematicky sbírá množství dat ohledně toho, jak si kluby vedou. Poprvé však došlo letos i k hodnocení jednotlivých výsledků, aby kluby měly možnost poměření mezi dalšími napříč soutěžemi. V letošním ročníku bylo ohodnoceno hned 70 klubů napříč celou Českou republikou, kteří byly v programu zapojeni. Celé hodnocení proběhlo ve čtyřech hlavních pilířích: velikost, spolupráce, vizibilita a popularita. Kluby byly hodnoceny v rámci jednotlivých kategorií a následně i celkově.

Letošní první hodnocení oddílů je pro nás začátek dlouhodobé cesty. Chceme, aby bylo jasně zřejmé, které oddíly nejvíce pomáhají celému sportu. Je to protiváha výsledkovým tabulkám, kde je vidět, které oddíly jsou dobré na hřišti. Pro posun celého našeho sportu je stejně důležité, jaký mají oddíly vztah s městem nebo jakou mají členskou a fanouškovskou základnu. Právě v tom chceme pracovité oddíly co nejvíce podpořit. Pomoci jim, aby se v těchto záležitostech co nejvíce posunuly. Věříme, že pořadí oddílu bude velice prestižní a ukáží se oddíly, které možná nehrají superligu, ale pro rozvoj celého našeho sportu mají zásadní přínos,“ nechal se slyšet pro web Českého florbalu viceprezident svazu Petr Musil.

Náš klub si při výsledcích vedl opravdu znamenitě! V rámci pilíře POPULARITA značící návštěvnost na utkáních a práci s partnery jsme se umístili na čtrnáctém místě! Ještě lépe se nám poté vedlo z hlediska VISIBILITY, tedy v rámci sociálních sítí, kde nám patří skvělé deváté místo! Do elitní desítky napříč všemi republikovými kluby jsme se dostali ještě jednou v hodnocení spolupráce s městem a krajem, zde nám náleží fantastická šestá příčka! Celkově jsme obsadili pozici devatenáctou, což je při pohledu na velikost klubů okolo nás v tabulce velmi příjemné zjištění, že patříme do této společnosti.

K velkému úspěchu klubu mimo mantinely se vyjádřil i klubový manažer Jaromír Hrůza: Takto dobrý výsledek je odrazem práce celého klubu. Jak klub funguje uvnitř i navenek mě moc těší a nic není samozřejmost, za vším hledejte práci mnoha lidí. V řeči hodnocení čísel a tvrdých dat, které nám udávají jasné měřítko a obraz celého směřování klubu se nám velmi vede a je to ukazatel dobré cesty. Chceme pro své členy vždy to nejlepší a myslím, že zde je to jasně vidět, když jsme za sebou nechali kluby z mnohonásobně větších měst. Všem členům, rodičům a fanouškům bych chtěl vzkázat, že pokračujeme v dobré práci s jediným cílem, být nejlepší sportovní klub ve městě!