Spolupráce s Dětským domovem ze Zvíkovského Podhradí

Náš klub navázal spolupráci s Dětským domovem ze Zvíkovského Podhradí. Cílem této spolupráce je ukázat a umožnit dětem, které nemají tolik příležitostí a možností, sportovat a bavit se sportem. Po velmi vstřícné domluvě s panem ředitelem Finkem slovo dalo slovo a výsledkem bylo, že se v úterý 24.9. objevila první skupinka dětí u nás na tréninku a poté po měsíci 22.10. další děti. Všichni si pohybu jak s florbalkou tak bez ní užili a všichni byli moc spokojení. Hned po skončení tréninků bylo všem jasné, že toto nebylo poslední setkání a že spolupráce mezi klubem a dětmi od hradu bude pokračovat.

,,Další metou je návštěva klubových trenérů dětí „doma“, kde jim nachystáme pestrý sportovní program zaměřený na to, jak se i oni sami ve svých podmínkách mohou sportovně ale i morálně posouvat. Za sebe jako zástupce klubu chci říci, že nás tato jinde nevídaná spolupráce moc baví. Je to něco jiného, úplně jiná „mentální“ skupina mohu-li to tak ve vší počestnosti nazvat. Tím chci říci, že hlavním cílem není přivést, co nejvíce lidí k florbalu, aby nám běhali děti po palubovce, ale otevřít dětem oči, nachystat jim krásné zážitky a ukázat jim cestu, která může být méně trnitá, protože cítíme, že tyto děti si prošly různými strastmi a i v naší vizi stojí, že nechceme zastávat pouze sportovní stránku, ale zároveň chceme z dětí dělat dobré lidi pro život. Učit je pokoře, toleranci, zodpovědnosti a dalším důležitým faktorům, které v dnešní době u mnoha lidí postrádáte. Zkrátka Došwich neznamená a nikdy znamenat nebude jen florbal, ale také jakousi výbornou „školu do života“, kde sport je pro to jen prostředkem a nástrojem. Zakládáme si na přátelském a lidském prostředí, které je pro nás důležité pro další veškerou práci. “

Jaromír Hrůza – manažer klubu