Došwiháček 2021 nabídl opět spoustu sportu a zábavy

V týdnu od 26. – 30. července pořádal náš klub, jako již tradičně, příměstský kemp Došwiháček pro děti ročníku 2009. Kempu se letos zúčastnilo 39 dětí, na které dohlíželo pět kvalifikovaných trenérů.


Celý program odstatoval v pondělí, které se neslo v duchu soutěží na všestrannou obratnost a také si děti vyzkoušely několik míčových her. Děti do toho daly maximum, soutěživost jim rozhodně nechyběla a sršela z nich pravá radost z pohybu v kolektivu.

Druhý den odstartoval taktéž v hale, opět si děti osvojily nové sporty a zasoutěžily si v pohybových soutěžích. Odpoledne se všichni aktéři přesunuli ven, kde následovalo atletické okénko. Během atletického odpoledne děti poznaly nové disciplíny královského sportu jako jsou hod oštěpem či vrh koulí.

Středeční den opět odstartoval v hale, kde opět všichni účastníci měli pestrou sportovní náplň, která byla po svačině zakončena blokem florbalu formou her a zábavy. Po obědě trenéři pro děti připravili malé překvapení v podobě krásné interaktivní ukázky záchranářského slaňování a záchrany osob v nepřístupných terénech v hloubkách a výškách. Proškolený instruktor děti učil základy výbavy do hor a do přírody, ukázal vázání uzlů, které si všichni vyzkoušeli a na závěr se šplhalo po laně. Po této krásné a pro děti atraktivní vsuvce, která byla podána velmi vtipně tak, aby ji děti dobře uchopily, se družina přesunula zpátky do haly, kde pokračovalo sportem.


Dopoledne čtvrtého dne se neslo ve znamení koordinačních a postřehových her s využitím nové sportovní pomůcky Blaze pod (dotykové světelné mety s ovládáním díky mobilní aplikaci). Po svačině jsme se na plno pustili do olympijského bloku sportů jako bylo „vodní“ polo, „plavání“, golf, tenis a střelba na holuby. Hry a závody děti neskutečně nadchly a byli jsme svědky krásných sportovních a zábavných okamžiků. Po obědě jsme se přesunuli na koupaliště, kde děti měly vyžití ve vodě, ale také jsme si zasoutěžili na pískovém hřišti. Vše opět v super náladě a bez jediného konfliktu za krásného počasí se sladkým melounem.

Poslední den kempu strávily děti dopoledne v přírodě, kde trenéři učili ratolesti, jak si zasportovat v lese, na louce bez pomůcek a jak si pomoct například větvemi. Trenéři děti také učili jak si venku zaběhat, co a jak využít. Poté se všichni procházkou přesunuli na oběd a odpoledne patřilo hrám a závěrečnému ceremoniálu se sladkou tečkou v podobě nanuka.

„Celý týden panovala krásná, přátelská, sportovní atmosféra. Během kempu nešlo jen o sport, ale dbáme také na celkovou výchovu, a proto se trenéři snažili děti vést slušnému chování a správným návykům nejen sportovním, ale také například stravovacím, což s pohybem velmi úzce souvisí. Cílem kempu bylo také děti naučit určité sportovní úkony a dostat jim trochu do podvědomí, jak by se měl sportovec chovat, že je třeba se zahřát, rozhýbat tělo a naopak na konci tréninku zase uvolnit svaly. Toto prakticky všichni velmi dobře vnímali a po pár dnech dokonce sami automaticky skupinově předváděli, “ zhodnotil celý průběh kempu manažer klubu Jaromír Hrůza